Ta språnget till nästa nivå

Idag ser vi stora förändringar i samhället med en allt hårdare global konkurrens och ett alltmer kunskapsintensivt arbetsliv. Förutom komplexiteten i vår värld börjar vi också inse att vi lever i en värld med begränsade resurser och globala miljöhot. Kunder, medarbetare och andra intressenter börjar ställa ökade krav på företag och organisationer och deras sätt att göra affärer. En allt större vikt läggs vid ett etiskt förhållningssätt och en ärlig strävan efter hållbar utveckling. Då vi alla helst vill verka inom eller tillsammans med organisationer vars värdegrund stämmer med vår egen, är god etik och omtanke om såväl människa som miljö gynnsamt för affärerna.

GlaGlaZo hjälper dig att ta språnget till nästa nivå, där framgång och hållbar utveckling går hand i hand.

Om ordet Gla Gla Zo
En av de mest komplexa skapelsemyterna berättas av Bambarafolket i Mali. De berättar hur tomheten Fu, i begynnelsen förde fram kunskapen, Gla Gla Zo. Denna kunskap, som var fylld av sin tomhet och vars tomhet i sin tur var fylld av sig själv, var den första skapande kraften i universum och satte igång en process av frigörande och återtagande av energi, som i sin tur ledde till skapandet av den mänskliga medvetenheten, universums ”frö” eller princip.”