Lärande utvärdering/följeforskning

Vi arbetar med utvärderingar av projekt och program. Den utvärderingsmetodik vi använder utgörs av lärande utvärdering (s.k. on-going evaluation). EU kommissionen har lanserat detta nya utvärderingsbegrepp som är en organiserad, lärprocess som utgör en del av utvecklingsarbetet. I lärandet involveras deltagare, projektledare, projektägare och andra intressenter vilket gör att lärandet sker både på individuell och organisatorisk nivå.

Våra utvärderare har genomgått högskoleutbildningen ”Lärande utvärdering och följeforskning – LUFF” som genomförs i samarbete med ESF-rådet och Tillväxtverket.

För mer information om vårt utvärderingsarbete. Lärandeutvärdering som förändringsverktyg