Projekt och projektstöd

Vi initierar och driver internationella, nationella och regionala projekt. Pågående projekt är bland annat Framtidsklubben, ett projekt som vänder sig till kvinnor som driver hantverksföretag och vill utveckla sina företag.Projektägare är Chalmers Industriteknik och projektet finansieras av Tillväxtverket samt Västra Götalandsregionen.

Vi tar också uppdrag som projektledare/processledare.

Vi har initierat den ideella föreningen SEUPP som har som syfte att utveckla projektverksamhet i Västsverige. För mer information www.seupp.eu