Utvecklingsarbete

På uppdrag av olika intressenter arbetar vi med att utveckla metoder och vägledningsmaterial för hållbar verksamhetsutveckling, strategiskt mångfaldsarbete samt affärsutveckling.