Konsultstöd

Vi erbjuder konsultstöd inom områdena förändringsledning, organisation och ledarskap. Fokusområden är strategiskt mångfaldsarbete, hållbar affärsutveckling samt affärsutveckling.