Utbildningar/kompetensutveckling

Vi arrangerar såväl öppna som skräddarsydda utbildningar inom bland annat följande områden:

Strategiskt mångfaldsarbete
- Handledarutbildning i mångfaldsmodellen FEED (Framework for Excellence in Equality and Diversity)
- Utbildning i förändringsverktyget DIVE (Diversity Toolbox)
- Ledarskapsutbildning Managing Inclusion
m.fl.

Hållbar utveckling/CSR
- Workshop hållbarhetskorleken
- Hållbar affärsutveckling – Från strategi till vardag
- Utbildningar i CSR och hållbar utveckling för gymnasieskolan
m.fl.

Förändringsledning
- Förändringsledarprogrammet Att leda förändring

Affärsutveckling
- Affärsutvecklingsprogram för kvinnor som driver företag