Verktyg/utbildningar

Investors in People (IiP)

Investors in People (IiP) är en internationell standard för att förbättra verksamheters resultat genom att utveckla medarbetarna. Investors in People bidrar till att skapa ett ledarskap som uppmuntrar medarbetarna till ständigt lärande och utveckling, så att det blir en naturlig och integrerad del av verksamheten. Investors in People kan användas separat eller vara ett komplement till andra modeller och standarder för utvärdering.

Verktyg – ledarskap och verksamhetsutveckling

I samverkan med företaget Pepiris AB använder vi verktyg som Villkorsbarometern, Tillväxtljuset, Strategirevision m.fl.

Länk www.pepiris.se