Omoluwabi

Omoluwabi är en ledarskapsansats som har sin grund i traditionell Yoruba filosofi. För några år sedan påbörjade Adewale Ajadi med sitt team på the Equality Foundation arbetet med att utforska hur det traditionella Omoluwabi konceptet kan omvandlas till ledarskapstillämpningar i vår tid.

Historiskt använde Yoruba folket konceptet Omoluwabi för att beteckna en utvecklad karaktär. Eftersom Yoruba kulturen inte var en individualistisk kultur, betraktades rikedom utifrån hur många personer en person tog ansvar för. För att vara Omoluwabi var du tvungen att ta ansvar för andra.

Omoluwabi kan användas i dagens arbetsliv och samhälle. Valet av Omoluwabi drivs av det faktum att vara trovärdig. Karaktär är inte ett nytt koncept i sig men hur karaktär kan driva företag och organisationer och hur karaktär påverkar organisationer är ett nytt sätt att definiera ledarskap och organisationers utveckling.