Ledarskap & Komplexitetsvetenskapen

Komplexitetsvetenskapen har fått en tvärvetenskaplig karaktär som har utvecklats ur en mängd discipliner – matematik, kvantfysik, kemi, biologi, evolutionslära, systemteori … bara för att nämna några. Komplexitetsvetenskapens tankar kring självorganisering och kring komplexa fenomens uppkomst utifrån mycket enkla principer börjar nu också användas inom ledarskapsforskningen.

Teorierna om självorganiserande och öppna system har förutsättningar att skapa en grund för ett nytt ledarskapsperspektiv där vetenskapen kan bidra med att förklara hur företag, deras anställda, kunderna och omgivningen verkar.

Inom komplexitetsvetenskapen är nyckeln att förstå hur kunskap på ett naturligt sätt utbreder sig i levande system, oavsett om det är mänskliga organisationer eller andra system. Denna forskning kan ge ledare nya verktyg för att användas i den verkliga världen. Genom att omfamna hur lärande sker i levande system kan praktiska metoder utvecklas.

Tillämpning av komplexitetsvetenskapens resultat och idéer i ledarskapsutövandet går ofta under benämningen Complexity Management. GlaGlaZo är med i utvecklingen!