Ronin Circle

Ronin är japanska. Begreppet står för de samurajer, som förlorade sitt levebröd för att exempelvis deras herrar befunnit sig på den förlorande sidan i ett krig. Utan skyddsnät var de hänvisade till sin egen kunskap och förmåga. I praktiken var de fredlösa. För att överleva fick de uppbåda all sin uppfinningsrikedom och självkänsla. Genom självdisciplin, målinriktat hårt arbete och förmåga att se sig själva och omvärlden utan förutfattade meningar, måste de finslipa sina förmågor mer än andra.

Just nu lever vi i en förändringens tid, som har åtskilligt gemensamt med den verklighet som Ronin var tvingad att hantera. Nya strukturer och nya bilder av hur världen ter sig, gör framtiden svår att förutse. Men kriser rymmer också möjligheter för den som, likt en Ronin, lärt sig att släppa taget och gripa dem. Det är ofta ensligt att vara en Ronin. Ibland behöver vi mötas och berika varandra med erfarenheter och nya kunskaper, ge varandra draghjälp, uppmuntran och energi.

Därför har vi startat Ronin Circle – en ömsesidig resurspool till nytta och nöje för framåtblickande människor och företag med idéer, livslust och vilja att tänja gränser. Ett nätverk med vilja och mål, men utan färdigstöpta program. Kliv ombord och påverka utvecklingen. Tillsammans kan vi åstadkomma storverk!