Hållbar verksamhetsutveckling

Allt fler företag och organisationer börjar inse värdet av att arbeta med hållbar verksamhetsutveckling. Hållbar verksamhetsutveckling handlar om hur vi ska möta och balansera sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar så att vår långsiktiga överlevnad inte hotas.

Att arbeta med hållbar verksamhetsutveckling, vad som ofta går under benämningen Corporate Social Responsibility (CSR), är ett relativt nytt begrepp. Men innebörden, att det är viktigt för företag och organisationer att känna ansvar för och stå på god fot med det omgivande samhället, har alltid varit aktuellt.

GlaGlaZo:s uppgift är att bidra till ett arbetsliv där verksamheters framgång och hållbar utveckling går hand i hand.

Framtidens ledarskap

”Var och en, vars tankar och beslut påverkar en eller flera personer, från den enskilde föräldern till ledaren för en nation, har en ledares funktion – och en ledares ansvar”.

Den industriella revolutionen skapade metaforer av maskiner och industriproduktion där effektivitet och produktivitet blev dominerande mål. Men industriparadigmets avsaknad av flexibilitet och oförmåga att anpassa sig till förändrade omständigheter har lett till kritik.

Dagens värld är dynamisk, komplex och global. Vikten av information och relationer träder i förgrunden. Vad som händer på andra sidan klotet blir snabbt påtagligt i vår egen vardag. Denna utveckling för med sig ett behov av en förändrad syn på lärande och nya former för samverkan. Vi står i behov av ett ledarskap som har förmåga att hantera denna komplexa vardag, ett ledarskap med övergång från ett linjärt tänkande till en holistisk förmåga och med en etisk plattform som grund.