GlaGlaZo grundades år 2007 av Åsa Helg. Åsa är internationell civilekonom och arbetar som konsult och förändringsledare med lång arbetslivserfarenhet från såväl privat- som idéburen verksamhet. Åsa har under många år varit delägare och verksam i företaget Sverige 2000-institutet som idag är ett varumärke för strategiskt mångfaldsarbete. GlaGlaZo är en av ägarna till varumärket.

GlaGlaZo verkar inom de två huvudområdena Hållbar Verksamhetsutveckling och Framtidens Ledarskap. GlaGlaZo är ett nätverksbaserat företag som har ett antal partners för samverkan i uppdrag och projekt.

Aiki Kommunikation

GlaGlaZo och Ronin Circle driver ledarskapsnätverket Ronin Circle och arbetar med bokprojektet Framtidens Ledarskap.

 

 

Butterfly Research & Consulting

GlaGlaZo och Butterfly har samarbeten i följeforskningsuppdrag och extern utvärdering. Företagen samarbetar också inom området hållbar affärsutveckling.

 

 

Centrum för Förändringsledning

GlaGlaZo och Centrum för Förändringsledning driver projekt och arbetar med gemensam verktygsutveckling inom områdena mångfald, innovation/entreprenörskap samt organisationsutveckling. 

 

 

Några av de kunder vi har haft nöjet att arbeta med, dels i Sverige 2000-institutets regi, dels i GlaGlaZos regi är Arbetsförmedlingen, Balthazar, Botkyrka kommun, BRG, Chalmers Industriteknik (CIT), Dalenium, Föreningen CSR Västsverige, Företagarna Göteborg, Göteborgs stad, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Göteborgs Tekniska College, Innovatum, Integrationsverket, Länsarbetsnämnden i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, NUTEK (nu Tillväxtverket), Malmeken AB, Navet, Rikspolisstyrelsen, Servera, Simmons Associates, Skandia, Skatteverket i Göteborg, Strandska Utvecklingshuset, Svenska Kommunförbundet (nu SKL) , the Equality Foundation, Unionen, Universeum, Verva, Volvo Cars, Västra Götalandsregionen.